استاندارد عایق کاری سوله ها و سازه های فلزی

  1. حقایقی درباره رطوبت و عایقکاری با پشم شیشه در ساختمان های فلزی (MB306)

شامل توصیه هایی برای استفاده از لایه بخاربند در ساختمان های فلزی و تعویض عایق هائی که در مجاورت آب و باد وطوفان قرار دارد.

DOWNLOAD


 

 

  1. آتش و عملکرد حرارتی تابشی عایق در سازه های فلزی (MB 313)

DOWNLOAD


 

 

  1. عملکرد صوتی در سازه های فلزی عایق شده با پشم شیشه (MB315)

عایقکاری سازه های فلزی تا حد زیادی سطح صداهای داخلی و خارجی را کاهش می دهد.
این استاندارد اصول عملکرد کاهش شدت صوت را نشان میدهد.
چگونه پشم شیشه ، به منظور بهبود کاهش صوت در دیوار و سقف معمولی استفاده می گردد؟

 

DOWNLOAD