افت فشار

کانال سبز دارای روکش داخلی تیشو توسط استاندارد ASHRAE جز سطوح نیمه سخت طبقه بندی می شود. هنگامی که سطح کانال دارای پوشش (آلومینیوم) می شود دارای سطحی با زبری کمتر می شود. هنگام محاسبه ابعاد کانال سبز با روکش تیشو می بایست قوانین طراحی را رعایت کنیم،افت فشاری که توسط اصطکاک ایجاد می شود توسط استاندارد (ASHRAE(2002 محاسبه و مورد آزمایش قرار گرفته است.

در معادلات استاندارد ASHRAE یک داکت 8”*10” به طول 100FT می تواند برای ارزیابی افت فشار سطحی که دارای پوشش آلومینیومی نیست مورد استفاده قرار گیرد.

محاسبات اصطکاک برای سرعت هوای 500 FPM تا 1000 FPM و در شرایط مساوی نشان می دهد که داکت فایبرگلاس بدون پوشش آلومینیومی داخلی(روکش تیشو) 30 درصد افت بیشتری نسبت به کانال با ورق گالوانیزه از خود نشان می دهد.

هنگامی که جریان هوا در یک بخش مشابه از کانال افزایش می یابد کانال سبز بدون پوشش، افت فشار بیشتری را نشان می دهد (به طور متوسط 34 درصد از ورق گالوانیزه بیشتر )،این روند ادامه پیدا می کند تا سرعت کانال نزدیک 1000FPM شود در این هنگام افزایش 38 درصدی افت فشار نسبت به گالوانیزه داریم. نمودار افت فشارها در شکل زیر کشیده شده است. این درصد ها اختلاف فشار in.of water/100ft 0.04را نشان می دهد.موضوعات فوق اهمیت محاسبه صحیح سایز کانال را در کانال سبز با روکش تیشو نشان می دهد.