بررسی عملکرد انواع عایق

عملکرد عایق ها

در هنگام انتخاب محصول دقت داشته باشید که چیزی به عنوان عایق برتر وجود ندارد بر طبق گزارشات مرکز تحقیقات سازمان علوم آمریکا،همگی انواع عایق ها دارای عملکرد خوبی هستند به شرطی که به درستی نصب و اجرا گردند.(1)

برخی از عوامل مهم در مقایسه عایق ها

ویژگیهای حرارتی

از ویژگیهای یک عایق خوب به حداکثر رساندن مقدار R_VALUE می باشد.هنگامی که همه عایق ها در یک سطح باشند و به درستی نصب و هوابند شده باشند،بیشترین مقدار R مهمترین اصل جهت کاهش هزینه های انرژی می باشد.

بر طبق پژوهش مرکز تحقیقات انجمن ملی سازنگان ساختمان آمریکا (NAHB) و چندین سازمان دیگر هنگامی که عایق های پشم شیشه و پشم های معدنی با استاندارهای مناسب اجرا شده باشند، با یکدیگر برابر هستند، توجه داشته باشید نفوذ هوا در عایق بندی غیر اصولی به طور موثر موجب کاهش راندمان ، نزدیک به صفر می گردد.(2,3,4,5)

پشم شیشه نه شل و نه سست می گردد و در طول مدت بهره برداری به هیچ عنوان ریزش ندارد به همین خاطر در عملکرد مقدار R تاثیری ندارد.(6)

پشم های معدنی در طول مدت بهره برداری دارای ریزش و ته نشین شدن الیاف می باشند به همین خاطر مقداری در ضریب عملکرد R تاثیرگذار می باشند.

ثبات UV

تحقیقات ثابت کرده است که پشم شیشه و پشم های معدنی دارای UV پایدار هستند به این معنی که عملکرد حرارتی آنها با قرار گرفتن در مجاورت اشعه ماورابنفش تغییری نمیکند.

فوم ها مستعد از دست رفتن ویژگیهای آن به علت قرار گرفتن در مجاورت اشعه ماوراءبنفش می باشد.(7)

عایق کاری صوتی

شاخص STC :عایق های پشم شیشه و پشم های معدنی در کلاس جذب صوت STC مقدار 43 و در فوم ها 37 تا 39 می باشند. (8)

شاخص NRC : عایق های پشم شیشه و پشم های معدنی در کلاس جذب صوت NRC معادل 1 و در فوم ها 75/0 می باشد. (10)

 

مقاومت در برابر آتش

عایق های پشم شیشه و پشم های معدنی ذاتا” جزء محصولات غیر قابل احتراق دسته بندی می شوند.(11)

فوم ها در دمای 370 درجه سانتی گراد شعله ور می شوند.(12)

در عایق های سلولزی حدود 20 درصد از وزن آن شامل مواد ضد حریق می باشند،ولی باید اضافه کرد هر چند که خود محصول غیر قابل احتراق می باشد اما خطرات توسعه حریق و مشارکت در آن را نباید نادیده گرفت. (13)

کمیسیون ایمنی محصولات درآمریکا، به تولید کنندگان در خصوص نصب هشدار تصویری بر روی جنس،از نظر خطر آتش سوزی توصیه کرده است. خطرات آتش سوزی در این سیستم به دلیل نصب اشتباه جدی هستند، در سال 2015 شرکت بیمه ALLSTAE از بسیاری ازپیمانکاران عایق سلولزی در خصوص نصب نادرست سیستم و آتش سوزی شکایت کرده است. (14)

 

References:

 1. naima.org/publications/Thermal_Metrics_Project_Report.PDF
 2. “Air Infiltration of Wood Frame Walls,” NAHB Research Center, May 2009
 3. “Field Demonstration of Alternative Wall Insulation Products,” prepared for U.S. Environmental Protection Agency by NAHB Research Center, Inc., November 1997
 4. “A Field Study of the Effect of Insulation Types on the Air Tightness of Houses,” G.K. Yuill, Ph.D., Pennsylvania State University Department of Architectural Engineering, 1996
 5. Research and Development Project, “Maple Acres,” Union Electric, St. Louis, Missouri. William Conroy, division marketing supervisor, 1995
 6. NAHB Research Center, Inc., NAIMA Loose-Fill Settling Study, Study of the Thickness Settling of Dry-Applied Attic Open Blow Mineral Fiber Loose-Fill Insulations in Site-Built Test Home Attics, Fourth Year Report, August 2008
 7. Richard T. Bynum, Jr., Insulation Handbook, New York: McGraw Hill, 2001
 8. Johns Manville Spider® Acoustical Performance Advantages 
 9. “Complete wall system including ½” particle board siding, 1/8” pressed cardboard sheathing and ½” gypsum board. http://www.oklahomafoam.com/foam_insulation_faq.htm; Johns Manville, “Sound Control Frequently Asked Questions,” January 2003”
 10. Complete wall system including ½” particle board siding, 1/8″ pressed cardboard sheathing and ½” gypsum board. http://www.oklahomafoam.com/foam_insulation_faq.htm; Johns Manville, “Sound Control Frequently Asked Questions,” January 2003
 11. Fiber glass is naturally fire resistant, but faced insulation will contribute to flame spread unless flame-resistant materials are used. Richard T. Bynum, Jr., Insulation Handbook(New York: McGraw-Hill, 2001), p. 131
 12. Thermal Barriers for the Spray Foam Industry, SPFA (2000)
 13. https://www2.buildinggreen.com/article/flame-retardants-under-fire
 14. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2009-title16-vol2/pdf/CFR-2009-title16-vol2-sec1404-4.pdf