بهره وری انرژی

ارزش بهره وری انرژی بر هیچکس پوشیده نیست ، عایقکاری موجب صرفه جوئی در مصرف انرژی و همچنین کاهش گازهای گلخانه ای می گردد.

36 % از مصرف انژی مربوط به دستگاههای حرارتی و برودتی و 23 % مربوط به لوزام خانگی می باشد.

در کشورهای پیشرفته همچون آمریکا نیز هزینه های انرژی روزبه روز در حال افزایش است.(1،2،3)

آسایش و راحتی

در همین راستا ،انجمن ASHRAE یک کد استاندارد به شماره 2013-55 جهت ساختمان های تجاری منشتر کرده که در بعضی از موارد با استاندارد ASHRAE 90.1 تفاوت دارد.

ویژیگی های آکوستیکی

تحقیقات مرکز کنترل اصوات در دانشگاه کمبریج اعلام کرده است؛ ارتباط موثری بین اصوات مزاحم و بهره وری در محل کار و همچنین رشد رضایت پرسنل وجود دارد،این تحقیقات نشان میدهد 30% از کارمندان از سر و صدای زیاد در محل کار دچار پریشانی بودند، حدود 60% کارمندان از بهتر بودن شرائط در زمان آرام بودن محل کار راضی بودند.(5,6)

عایق به تنهایی قادر به ساختن محیطی آرام نیست ، ولی یکی از اصلی ترین فاکتورها در جهت رسیدن به این خواسته می باشد.

توسعه پایدار و مسئولیت پذیری

در سال 2015 حدود 40 تا 48 درصد از ساخت و سازها غیر مسکونی و با استاندارد (green) (7) بودند و تا پایان سال 2015 حدود 4.6 میلیون متر مربع از فضاهای غیر مسکونی احداث شده گواهینامه LEED را دریافت کرده اند.(8,9)

مقایسه و انتخاب عایق بخش مهمی از توسعه پایدار است : کمک به صرفه جوئی انرژی ،بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان،کاهش گازهای گلخانه ای از جمله راه کارهای توسعه پایدار است.

References:

  1. http://www.wsj.com/articles/utilities-profit-recipe-spend-more-1429567463
  2. http://www.americaspower.org/sites/default/files/Trisko_2014_1.pdf
  3. http://eyeonhousing.org/wp-content/uploads/2014/10/Table-1-Property-Values-and-Real-Estate-Taxes-RET-in-2013.pdf
  4. http://realtormag.realtor.org/daily-news/2015/07/20/judge-property-its-sound
  5. http://www.fastcompany.com/3038590/secrets-of-the-most-productive-people/the-not-so-silent-office-productivity-killer
  6. http://www.buildings.com/article-details/articleid/18223/title/combating-acoustical-issues-in-open-work-spaces.aspx

  1. http://www.usgbc.org/articles/green-building-facts
  2. http://www.usgbc.org/articles/business-case-green-building
  3. http://www.usgbc.org/articles/business-case-green-building