توجیهات اقتصادی

اقتصاد مهندسی مسئله ای غیر قابل انکار در پروژه های مختلف ساختمانی و مهندسی می باشد.مهندسین و مشاورین پروژه ها و همچنین کارفرمایان همواره به موضوع بهره وری اقتصادی در پروژه خود توجه ویژه ای دارند. همچنین امروزه بحث کاهش مصرف انرژی به یکی از مهمترین دغدغه های همگانی تبدیل شده است. از این رو در انتخاب هر نوع سیستمی باید به مسئله مصرف انرژی و همچنین صرفه اقتصادی توجه کافی داشت .

خطوط انتقال انرژی از قبیل لوله و کانال همواره اتلاف حرارتی به همراه دارند و در صورت استفاده از عایق حرارتی می توان این اتلاف را به حداقل میزان خود رساند.

با استفاده از کانال هوای مناسب از اتلاف بی رویه انرژی گرمایی یا سرمایی تولیدی در دستگاه تهویه مطبوع جلوگیری به عمل می آید و در نتیجه سیستم برق کمتری مصرف کرده و هزینه های جاری ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

موضوع مهم دیگر،طول عمر بهره برداری سیستم است. همان طور که می دانید کانال سبز از الیاف پشم شیشه تولید شده که این الیاف طول عمری معادل 200 سال دارد. با توجه به این طول عمر، با دوام ترین داکت هوای موجود در جهان داکت فایبرگلاس یا همان کانال پشم شیشه فشرده می باشد.

مسله مهم دیگردر داکت های انتقال هوا، مسئله نشتی می باشد که خود باعث هدر رفتن هوای انتقالی می شود.این موضوع در کانال هایی که به درستی عایق نشده اند مشاهده می شود.اما کانال سبز به دلیل داشتن عایق با ضخامت کافی از این مسئله مبراست.

با توجه به موارد گفته شده ، با استفاده از کانال سبز می توان به میزان قابل توجهی هزینه های جاری ساختمان را کاهش داد.