ریسک چگالش

اگر یک توده هوا با دمای معین و رطوبت نسبی Hr سرد شود،هنگامی که نقطه شبنم به دمای Tr برسد چگالش رخ می‌دهد که معادل با Hr=100% می باشد.این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که دمای داخلی تجهیزات و یا کانال کمتر از دمای محیط پیرامون آنها باشد. دمای هوای خارج افت کرده و Hr افزایش می یابد که این خود موجب افزایش ریسک چگالش می‌شود.

اگر المان جدا کننده (دو شرایط جوی) فلز و یا یک هادی حرارتی خوب باشد،معمولا ریسک چگالش بالا می رود که این امر حتی در حالتی که اختلاف دمای داخل و خارج نیز کم باشد و به ویژه در محیط های با رطوبت بالا (Hr) رخ می دهد.

بنابراین هنگام در نظر گرفتن عایق برای تجهیزات ضروری است که مجموعه ای از بدترین شرایط ممکن را در نظر بگیریم که شامل شرایطی که احتمال چگالش در آن زیاد است نیز می باشد.

دماهایی از سطح که در آن احتمال چگالش افزایش می یابد را می توان به وسیله مقادیر “U”و”he” با مشخص کردن دمای سطح خارج و افزایش Hr هوای محیط در آن دما محاسبه کرد.با این حال چنین محاسباتی دشوار است اما با یک روش ترسیمی بسیار ساده می توان محاسبات مربوط به عایق را بدون ارجاع به الگوریتم های پیچیده انجام داد.

استفاده از پشم های معدنی به عنوان عایق نیازمند نصب یک بخاربند به منظور جلوگیری از وقوع چگالش در داخل مواد عایق می باشد.به همین دلیل است که محصولات عایق پشم شیشه برای کانال های فلزی و داکت های پشم شیشه یک رویه ی خارجی به عنوان مانع بخار (بخار بند) دارند.این راه حل کانال سبز ریسک چگالش را حتی در شرایط با اختلاف دمای بالا نیز حذف می کند.هنگامی که کانال در فضای تهویه نشده و در حالت انتقال هوای سرد باشد،ضخامت کافی عایق مانع ازایجاد تقطیر برروی سطوح خارجی کانال سبز می شود.عملکرد مشابه برای کانال سبز می تواند در کانال های گالوانیزه عایق شده اتفاق بیافتد.

طبق استاندارد (NAIMA (1996، روکش خارجی کانال به عنوان یک سد در مقابل رطوبت عمل می کند و بنابراین احتمال خرابی کانال بوسیله رطوبت و رشد قارچ به شدت کاهش می یابد.

در جدول سایکومتری زیر به شرایط ایجاد کندانس در کانال سبز اشاره شده است.