عایق کاری سوله ها و سازه های فلزی

عایق کاری سازه های فلزی و سوله ها بر مبنای استاندارد ASHRAE 90.1 و IECC نصب وانجام می گردد.

مزیت های مهم در عایق کاری سازه های فلزی و سوله ها

1.کنترل جریان حرارتی:

جهت تنظیم نرخ انتقال حرارت در سرتاسر ساختمان و کاهش مصرف انرژی.

2.کنترل خطر چگالش:

جلوگیری کامل از چگالش ،هنگامی که از یک لایه بخاربند مناسب استفاده گردد.

3.کاهش صوت:

بوسیله جلوگیری از انتقال صدای خارجی به داخل و جذب اصوات داخلی.

4.افزایش بهره وری و روشنائی:

نور به هنگام برخورد با روکش فویل آلومینیومی عایق دارای بازتاب و رفلکس میباشد.

 

استاندارد عایق کاری در سازهای فلزی :

گواهینامه NAIMA 202-96 مهمترین استاندارد جهت کاربرد عایق پشم شیشه با روکش مناسب برای حفظ بیشترین مقدار R در این زمینه تنظیم شده است.

در این استاندارد به تشریح ضخامت مناسب عایق با توجه به ارزش R جهت کلیه مکانهای عایقکاری و همچنین شرح آزمون های :ظریب انتقال حرارت،رطوبت،مقاومت در برابر آتش ،در سازه های فلزی پرداخته است.