مقاومت در برابر ضربه

با توجه به این که کانال سبز از جنس پشم شیشه فشرده می باشد،کاملا انعطاف پذیر بوده و به هیچ وجه دچار شکستگی نمی شود.

در نتیجه این کانال مانند کانال گالوانیزه تحت ضربه تغییر شکل نمی دهد (دفرمه نمی شود) و یا مانند کانال های پیش عایقی از جنس پلی یورتان یا فنولیک دچار شکستگی و یا سوراخ نمی شود.در واقع کانال سبز به دلیل انعطاف مناسب،پس از وارد شدن ضربه به راحتی به حالت اولیه باز می گردد و دچار شکستگی یا دفرمگی نمی شود.

برای تخمین میزان مقاومت یک کانال هوا در برابر ضربات گوناگون در کارگاه (هنگام نصب) آزمایشات استانداری توسط   NAIMA پیش بینی شده است.

این آزمایش ها توسط شرکت NAIMA در آزمایشگاه Underwriters’ Laboratories) UL) انجام گرفته است.

در این آزمایش ها نمونه کانال در معرض متغییرهای مختلفی قرار می گیرد. نتایج این آزمایش ها نشان داد که کانال سبز مستحکم بوده و از پایداری و دوام بسیار مناسبی برخوردار است.

برای اطلاعات بیشتر به قسمت استاندارد ها مراجعه شود.