نصب و اجراء

کانال های مختلف با جنس های گوناگون با روش های متفاوتی نصب می شوند.در مجموع روش نصب کانال گالوانیزه با نصب کانال های پیش عایق تفاوت های چشم گیری دارد.

کانال سبز نیز با روش و ابزار آلات کاملا متفاوت نسبت به سایر داکت ها نصب و اجرا می شود.نصب و اجرای کانال سبز مطابق با استانداردهای SMACNA ، NAIMA می باشد.

برای اجرای این سیستم ابتدا باید طبق سایز بندی انجام شده در نرم افزار هر مقطع را با طول مشخص به روش پله ای با استفاده از تیغه ی مخصوص و گونیا برش دهیم و 4 قطعه برش داده شده را طبق شکل ذیل تا کرده و به یکدیگر متصل می کنیم.

 

   پس از برش صفحات و تا کردن آن ها به روی هم به روش بالا درز انقطاع بین دو صفحه را با چسب فویل آلومینیوم (روی درز) متصل کرده و سپس با منگنه محکم می کنیم.

پس از ساخت هر قطعه کانال به روش بالا باید قطعات ساخته شده را به یکدیگر متصل کنیم.برای این کار با استفاده از تیغه مخصوص انتهای هر صفحه را به صورت فاق و زبانه (نری و مادگی) به صورت زیر برش داده و با استفاده از چسب مایع مخصوص و چسب فویل آلومینیوم دو سر کانال را به هم متصل می کنیم.

هنگامی که کانال برای دهانه ی خروجی هواسازها با ظرفیت بالا اجرا می شود،ابعاد کانال به دلیل حجم بالای هوا زیاد می شود بنابراین باید با استفاده از مهارهای تقویتی (Reinforcement) از شکم دادن کانال و یا هر گونه تغییر شکل به مرور زمان، جلوگیری کرد.