پتانسیل رشد قارچ و کپک

آزمایشات انجام شده در مورد داکت فایبرگلاس نشان می دهد که به هیچ عنوان در کانال سبز رشد قارچ صورت نمی گیرد.مطابق مطالعات NAIMA 1996 میکروب ها و قارچ ها از رزین و الیاف شیشه به عنوان غذا برای رشد خود استفاده نمی کنند. اگرچه الیاف شیشه که سطح داخلی کانال را تشکیل داده اند معدنی هستند ولی باعث رشد قارچ ها نمی شوند.

بسیاری از کانالهای فایبر گلاس با روکش آنتی باکتریال تولید می شوند تا از تشکیل قارچ در محل و سطحی که با جریان هوا در ارتباط می باشد، جلوگیری کند. در حقیقت گرد و غباری که به مرور زمان بر روی سطوح کانال قرار می گیرد می تواند به عنوان یک منبع تغذیه برای رشد قارچ در هر نوع جنس کانال باشد. کانال سبز تست UL 181 را در مدت کارکرد زیاد گذرانده است. در آزمایش uL 181 نمونه کانالی که دارای شرایط رشد قارچ و تخم ها و هاگ های مربوط به قارچ بود در یک محفظه تاریک با رطوبت 90 درصد به مدت دو ماه قرار داده شد. نتیجه آزمایش نشان می داد کانال های انتقال هوا از جنس پشم شیشه به هیچ عنوان باعث رشد قارچ های میکروبی نمی شوند.

مطالعاتی که بر روی رشد قارچها توسط محققان (Thomann and Tulis at Duke University (1996 هدایت شد،نشان می دهد که رشد قارچ در این سیستم به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. در شرایط مساوی (دما،رطوبت، ذرات و گردوغبار)هر دو نوع کانال فایبر گلاس و گالوانیزه اثر یکسانی در رشد قارچ داشتند.تحقیقات نشان می داد که جنس کانال هوا تاثیری در رشد قارچ درون آن ندارد بلکه درصد رطوبت و گرد و غبار موجود باعث رشد و ایجاد قارچ می شوند.

بنابراین در جایی که رطوبت زیاد وجود دارد قارچ و میکروب در سطوح هرنوع سیستمی با هر نوع جنس کانالی می تواند شروع به رشد و تکثیر کند و راه حل ممانعت از رشد آن تمیزکاری متناوب کانال های انتقال هوا می باشد.

عملکرد سیستم های تهویه مطبوع می تواند شرایط مناسب را برای رشد قارچ در هر نوع جنس کانال فراهم کند. گرد غباری که توسط سیستم تهویه به داخل کانال هدایت می شود،هنگامی که با رطوبت ترکیب شوند می توانند باعث ایجاد رشد قارچ می گردند.

کانال پشم شیشه رشد کپک و قارچ را به عنوان مواد مغذی مطابق با استانداردهای UL181,AH113,ASTM C1338 ASTM G22-96,(آزمـون باکــتـری ASTM G21-96آزمــون قارچ ASHRAE 62.1) پشتیبانی نمی کند.

آزمون رشد قارچ : بر اساس استاندارد UL 181 ،دو نوع قارچ در داخل داکت گذاشته و آن را در اتاقک تاریک با رطوبت بالا به مدت 60 روز نگه می دارند.نمونه های داکت نبایستی باعث رشد قارچ شده و نیز شواهدی از خرابی و لایه لایه شدن مشاهده شود.تنها عامل ایجاد قارچ و باکتری در سیستم های تهویه مطبوع وجود رطوبت بالا و گرد و غبار می باشد که زمینه مساعد فعالیت باکتری ها و قارچ ها را ایجاد می نماید و علاوه بر این زمینه سازی ایجاد بوی بد و نا مطبوع و ایجاد بیماری های مختلف را نیز فراهم می کند.

در این آزمون مشخص گردید که در شرایط وجود رطوبت بالا و تاریکی، به علت عدم حضور مواد مغزی، رشد قارچ ها و میکروب ها در کانال پشم شیشه امکان پذیر نمی باشد.