استاندارد عایق های لوله ای

  1. پروژه نمونه عایق کاری لوله ای در گرجستان (CI211)

مطالعه ای در مورد جزئیات صرفه جویی در انرژی از نظر BTU، مسائل زیست محیطی (CO2) بازگشت سرمایه و مقدار هزینه های ذخیره شده از طرق عایق بندی لوله های بخار در کارخانه تولیدی تخته نئوپان ، در Madison، گرجستان است.

DOWNLOAD


 

 

  1. استاندارد عایق بندی لوله های پلیمری و فلزی (CI226)

بحث در مورد هدایت و انتقال حرارت و مقایسه بین سیستم های پلیمری و لوله های فلزی و ملاحظات عایق کاری برای سیستمهای آب سرد و گرم در سرویس های داخلی و سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان های تجاری و صنعتی.

DOWNLOAD


 

 

  1. استانداردها و آیین نامه عایق کاری لوله ها (CI225)

این استاندارد اهمیت تعیین نوع و ضخامت عایق لوله که مطابق قوانین و استانداردهای تعیین شده برای کیفیت و ایمنی است را نشان می دهد.

DOWNLOAD


 

 

  1. نتایج آزمون عایق کاری لوله های آب سرد (CI227)

آزمایش اندازه گیری هدایت حرارتی عایق لوله ای در طول زمان نصب و بهره برداری: نتایج دمای محیط از این آزمایشات نشان می دهد که هدایت حرارتی در عایق پشم شیشه لوله ای پوشیده شده با یک لایه بخاربند ، افزایش قابل توجهی در دما و رطوبت محیط پیرامون لوله های آب سرد ، در شرایط معمولی را نشان نمیدهد.
این آزمون در دانشگاه ایالتی اوکلاهما (OSU) انجام شده است.

 

DOWNLOAD


 

 

  1. رشد کپک درعایق لوله ای پشم شیشه (CI217)

توصیه هایی در مورد مسائل رطوبت در عایق لوله ای جهت کاربری های تجاری و صنعتی.

DOWNLOAD


 

 

  1. عملکرد حرارتی عایق روکش دار مورد استفاده برای لوله ها ، کانال ها و تجهیزات (CI224)

استاندارد تجزیه و تحلیل و توصیه های تولید کنندگان روکش (گاهی اوقات پوشش های سرامیکی نامیده می شود) برای عایق بندی در لوله ها و تجهیزات مکانیکی .

DOWNLOAD