استاندارد های عایق کاری ساختمان

چک لیست بازرسی عایقکاری (B1497)

این چک لیست به مهندسین و پیمانکاران جهت اطلاع از وضعیت کیفیت نصب، کمک خواهد کرد.

 

DOWNLOAD

 


 

هوابندی عایق ها (B1498)

راهکارهای مناسب جهت کنترل نفوذ هوا به داخل ساختمان.

 

DOWNLOAD

 


 

 استاندارد PASSIVHAUS اروپا (RP064)

این مقاله به استاندارد های عایق در اروپا می پردازد.

DOWNLOAD

 


 

مقایسه عملکرد عایق ها (B1502)

بررسی و مقایسه عملکرد عایق ها در ساختمان های عایق شده با یکدیگر.

 

DOWNLOAD

 


 

کنترل رطوبت در سیستم تهویه (B1458)

 اطلاعات مفید در مورد کنترل رطوبت در فضاهای مهم ساختمان.

 

DOWNLOAD

 


 

بررسی عایق های سلولزی (B1460)

بررسی عملکرد عایق های سلولزی از نظر هدایت حرارتی،کنترل رطوبت،هوابندی و خورندگی.

 

DOWNLOAD

 


 

عایقکاری در سقف های تخت (B1461)

 بررسی عملکرد حرارتی در سقف های تخت.

DOWNLOAD

 


 

انتقال حرارت در دیوار و سقف ها (B1467)

راهکارهایی در جهت صرفه جوئی در انرژی از طریق بالا بردن مقدار R-VALUE.

 

DOWNLOAD

 


 

قارچ و کپک در پشم شیشه (B1483)

مطالبی پیرامون رشد قارچ و کپک در پشم شیشه و چگونگی جلوگیری از آن.

 

DOWNLOAD

 


 

توصیه هایی در مورد مقدار (R-VALUE)

پیشنهاداتی جهت بالا بردن مقدار R و داشتن حداکثر راندمان حرارتی و آسایش در ساختمان ها.

DOWNLOAD

 


 

عایق کاری با عایق های الیاف معدنی (NAIMA043)

ذکر مزایای استفاده پشم های معدنی در سیستم عایقکاری، پیشنهاداتی جهت بالا بردن مقدار R و داشتن حداکثر راندمان حرارتی و آسایش در ساختمان ها.

DOWNLOAD

 


 

استاندارد (ASTM (B1455

بررسی مشخصات پشم های معدنی و فوم ها در استاندارد ASTM.

 

DOWNLOAD

 


 

عایقکاری با پشم شیشه رولی (B1456)

بررسی عملکرد ، نوع محصول ، عایقکاری ، بازرسی و اطلاعات مقدار R در پر کردن فضا های خالی با پشم شیشه رولی.

DOWNLOAD

 


 

جهانی بهتر؛عایق کاری با پشم شیشه (N068)

پشم شیشه و پشم های معدنی در بیش از 90% ساختمان های امریکا نصب شده است.این فایل شامل مطالبی در مورد اثبات عملکرد ، بهره وری ، عمر مفید ، ایمنی ، سازگاری و …..در این مورد می باشد.

DOWNLOAD

 


 

قانون  (ARRA)

این قانون در مورد بازگشت هزینه ها و بهبود شرائط سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز آمریکاست.

DOWNLOAD

 


 

راهنمای انتخاب عایق (B1473)

راهنمای انتخاب عایق پشم شیشه در ساختمان های در حال ساخت و یا در حال بازسازی.

 

DOWNLOAD

 


 

راهنمای برچسب و تبلیغات بر روی کیسه های عایق (B1453)

کمک به فروشندگان و خریداران جهت درک بهتر از نقش مقدار R در عایق.

DOWNLOAD

 


 

چک لیست های بازرسی (NCA102)

موارد مهم در بازرسی از روش صحیح نصب عایق .

DOWNLOAD


 

 

استاندارد (N065) LEED

این استاندارد به سازندگان و پیمانکاران جهت ساخت با استاندارد LEED کمک میکند.

 

DOWNLOAD


 

 

نشریه مطالعاتی در زمینه عایق ها وتصحیح اطلاعات قبلی (B1500)

این نشریه مطالعات مستقلی در خصوص کاربرد عایق های مختلف بیان می کند:
  1. هیچ نوع عایقی به تنهایی توانایی هوابندی را ندارد.
  2. استفاده از عایق فوم به تنهایی مناسب نمی باشد.
  3. به حداکثر رساندن عایق کاری و هوابندی دو موضوع جداگانه می باشد.
  4. مقدار ارزش R، مقایسی جهت سنجش نفوذ هوا نیست.

DOWNLOAD


 

 

استاندارد سازی این صنعت در آمریکا (NAIMA)

استاندارد سازی اولویت های اقتصادی و تدوین سیاست های کار با پشم شیشه.

DOWNLOAD


 

 

کاهش شدت صوت در ساختمان های امروزی (B1476)

مزایای عایقکاری صوتی در ساختمان ها.

DOWNLOAD


 

 

 تصاویر مربوط به نصب صحیح عایق در دیوارها و سقف ها (تصاویر)

 

DOWNLOAD


 

 

راهنمای تصویری عایق کاری همراه با جزئیات حیاتی (تصاویر)

 

DOWNLOAD


 

 

اطلاعاتی از ICAA انجمن پیمانکاران عایق امریکا (B1402SP)

شامل اطلاعاتی در مورد چگونگی کار با پشم شیشه .

DOWNLOAD


 

 

استاندارد(B1402 (ICAA

شامل توصیه هایی جهت عایق کاری ساختمان.

DOWNLOAD

 


 

استاندارد(B1403 (ICAA

شامل توصیه هایی جهت کار با عایق های پتوئی و رولی پشم شیشه.

DOWNLOAD


 

 

هوابندی و مقاومت حرارتی (B1499)

این مقاله بیان می کند؛ تاثیر هوابندی و مقاومت حرارتی متفاوت از یکدیگر است و عملکرد مطلوب عایقکاری، ترکیبی از کیفیت اجرا و انتخاب این دو عامل می باشد.

 

DOWNLOAD


 

 

(MB304 (ASHRAE 90.1

استاندارد عایقکاری در ساختمان های فلزی.

DOWNLOAD


 

 

بازیابی ضخامت عایق پس از پرس شدن.(MB308)

استاندارد کنترل فرآیند لایه لایه سازی و بازیابی ضخامت عایق پس از پرس شدن.

DOWNLOAD


 

 

NAIMA 202-96

استاندارد پشم شیشه ای پتویی جهت استفاده در سوله های فلزی و دیواره های آن (MB311)

 

DOWNLOAD


 

چک لیست بازرسی نصب و راه اندازی کانال سبز.

 

DOWNLOAD

 


 

 

توصیه هایی جهت نصب عایق در ساختمان های فلزی (MB316)

 

DOWNLOAD